Voorwaarden / Privacy

Algemeen:

Parlement van Engeland biedt kleinschalig en gastvrij logement ten behoeve van haar gasten middels Bed & Breakfast- kamer Hogerhuis en de self supporting stadsstudio Lagerhuis. We bieden gastvrijheid en respecteren onze gasten in hun privacy en keuzes. We stellen goede afspraken op prijs en hopen dat u geniet van ons Parlement en onze wijde omgeving.

We werken samen met liefst lokale partijen, zoals Salverda brood & banket en Kaldi koffie & thee in Leeuwarden.

Vergunning Gemeente Leeuwarden:

Parlement van Engeland voldoet aan de Beleidsmaatregel Bed & Brochje van gemeente Leeuwarden voor het mogen bieden van logies met een maximum van 2 kamers of vier slaapplaatsen en beschikt eveneens over een horecavergunning.

Aanbieders van onze Bed & Breakfast:

Naast deze website, ons Facebook- en ons Twitterkanaal, vindt u onze Bed & Breakfast / logies op de gespecialiseerde website bedandbreakfast.nl en op airbnb.com. In geval van eventuele tijdelijke promoties of acties zoals arrangementen, zullen we altijd vermelden met wie we samenwerken, zoals t/m 25 januari met Merk Fryslan, Kaldi en Boomsma voor ons speciale Winterarrangement Bed, Breakfast & Beerenburg.

Hosting & Internet:

Parlement van Engeland heeft met ingang van 21 december 2017 gekozen voor Your Hosting als Nederlands internet, domeinregistratie & hostingbedrijf voor deze website en ons mailverkeer via info@parlementvanengeland.nl.

Kortingen, vroegboekkortingen, prijspakkers:

Parlement van Engeland zult u niet tegen komen in vroegboekacties, niet vinden in de laagste prijs-lijstjes en niet zien bij de prijspakkers. We hebben een heldere en nuchtere filosofie die gericht is op consistentie en duurzaamheid.

Reservering / boeking:

U kunt via telefoon, mail en zelfs aan de deur bij ons een reserveringsaanvraag doen; de boeking is past definitief als u van ons een bevestiging heeft gekregen.

Annulering:

Het kan voorkomen dat u moet annuleren. Dat kan kosteloos tot 48 uur van te voren (aankomsttijd 16.00 uur dag van aankomst is daarbij leidend). Van 48 tot 24 uur van tevoren bent u 50 procent van het totaalbedrag verschuldigd; bij annulering 24 uur of minder bent u de volledige som verschuldigd.

Betaling:

Betaling kan ter plaatse en voor vertrek, ook met onze eigen pin. parlement van Engeland vraagt geen (deel)betaling vooraf.

Privacywetgeving / AVG:

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook Parlement van Engeland moet daar aan voldoen; we werken immers met klantgegevens en zijn gehouden daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat vraagt om transparantie van ons en van de partners waarmee wij samenwerken. Algemeen geldt dat Parlement van Engeland de haar verstrekte klantgegevens slechts gebruikt waarvoor zij zijn bedoeld: het verkrijgen van informatie over, of het daadwerkelijk boeken of reserveren van logies of het verkrijgen van informatie over de mogelijkheden van huur van onze sociëteit. Wij stellen deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

Wij werken op dit moment aan de borging van verschillende vereisten zoals vastgelegd in de nieuwe regelgeving. Meer informatie over daarover is te verkrijgen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Handelsregister/BTW-nummer/bank:

Parlement van Engeland VOF van Marijn Duvergé en Niek Donker is ingeschreven bij de KvK Handelsregister onder nummer 64389618.

Ons BTW-nummer: 8556.46.743.B.01

Bank: Rabobank, rekeningnummer NL15RABO0306797496.

 

Parlement van Engeland, logement / sociëteit / ambachtsatelier
Weerd 19, 8911 HL Leeuwarden
058-2896954; info@parlementvanengeland.nl

 

 

Back to Top