• Home
  • /
  • Historie Parlement

Historie Parlement

De oorsprong van het huidige Parlement van Engeland ligt waarschijnlijk al rond 1595, toen er op deze plek een tweelaags woonhuis stond, dat later is vervangen door de eerste woonlaag van het huidige pand. Het woonhuis wordt in de eerste helft van de achttiende eeuw opgehoogd tot de huidige hoogte en krijgt dan haar dwarskap aan de voorzijde met de zo rijkelijk versierde daklijst.

In 1643 wordt het woonhuis met achtergelegen plaats en loods gekocht door de goudsmid Samuel Wijbisz en z’n vrouw Grietie Jandr, In de loop der tijden wordt het huis bewoond door onder meer een leraar klassieke talen, meester schoenmaker, brouwer, meester chirurgijn, kok op het Prinsenjacht, een exercitiemeester en, in 1729, de secretaris van Doniawerstal Melchior de Rhee. Uit die koopakte blijkt onder meer een vrijwel nieuw, ‘uit het water’getrokken achterbehusinghe’. Die aanduiding maakt duidelijk dat de huidige Sint Anthonystraat aan de achterzijde van het perceel destijds een van de grachtjes van Leeuwarden was, die het water langs de Groeneweg verbond met de centrale gracht in de huidige Nieuwestad, toen nog de buitenzijde van de stad.

Na nog een koopman en een (oud)schepen, duikt in de archieven van de destijds al bestaande Leeuwarder Courant de naam Parlement van Engeland op, als het pand behalve woonhuis ook dienst doet als etablissement voor kennelijk vooral Engelse soldaten die in de toenmalige garnizoensstad Leeuwarden zijn gelegerd. Andere historische namen voor ons pand zijn Koffiehuis en Het Eenhoorn. 

In 1832 komt het huidige pand in handen van de procureur aan het Leeuwarder Gerechtshof Sjoerd Bouwes Stienstra en zijn vrouw Maria Lucia van Lou. De tussenliggende decennia zijn we nog aan het uitzoeken, maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw komt het pand, met de panden Raadhuisplein 21, 23 en 27 in handen van gemeente Leeuwarden die er haar verschillende ambtelijke diensten huisvest en de nummers 19 en 21 met elkaar verbonden worden met een doorgang op de tweede verdieping.

In 1992 verkoopt de gemeente onder meer Weerd 19 en belandt het weer in particuliere handen als woonhuis. In november 2015 beginnen wij ons op Weerd 19 ons Parlement van Engeland, met onder meer woonhuis, logement en het atelier van goudsmid Marijn Duvergé. En zo is dat historische ambacht weer terug op de plek waar zij ook in de jaren rond 1640 al werd beoefend.

Voor deze historische samenvatting van Weerd 19 zijn wij grote dank verschuldigd aan Leo van der Laan en Henk Oly voor hun vele onderzoekswerk naar monumenten in de Leeuwarder binnenstad.

 

 

 

Back to Top